The repo I use to run gitea and caddy all in docker
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
Amelia A 7b69fc32b5
Switch to the new major tag
před 1 rokem
backups Add the backups folder před 2 roky
.gitignore Remove the old data folder před 2 roky
README.md Remove caddy docker, I'm running elsewhere před 2 roky
backup backups now require the git user před 2 roky
backup_prune Add checking if we have enough backups před 2 roky
docker-compose.yml Switch to the new major tag před 1 rokem

README.md

Gitea in Gitea

This is how I run gitea.

I do it this way because I prioritize;

  • simplicity
  • minimal maintence
  • portability

Usage

Startup

  1. Install docker
  2. Run with docker-compose up -d --build
  3. Optionally put a webserver in front for ssl, I use caddy

Maintence

Upgrade gitea by changing the version in the docker-compose.yml and running docker-compose pull && docker-compose up -d

Data safety

You can do whatever preferred method to back up the contents of docker volumes to back up the gitea-data folder.

However gitea has their own backup & restore method you should consiter. I have created a backup script to create backups and drop them in the ./backups folder. I use this to run from cron.